Esileht > Tegevusvaldkonnad > Kutse andmine

Kutse andmise eesmärk ja kutsesüsteemi tutvustus

Kutsekoja kodulehe põhiaadress: http://kutsekoda.ee/et/index

Kutsesüsteemi tutvustus: http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem
Kutseregister: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister

Kutsestandardid, tasud, kutsekomisjoni koosseis 

http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086625/kutsed


Kutse andmise kord Aedniku ja Floristi kutsetele alates 25.01.2017

Aedniku ja floristi kutsete KA kord 25.01.2017.pdf

Hindamisstandardid alates 25.01.2017

Hindamisstandard Nooremaednik tase 3.pdf

Hindamisstandard Aednik tase 4.pdf

Hindamisstandard Meisteraednik tase 5.pdf

Hindamisstandard Florist tase 4.pdf

Hindamisstandard Meisterflorist tase 5.pdf


Kutsetunnistuste register

http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused

Kutseeksamite toimumise ajad, kohad ja kutse taotlemiseks nõutavate dokumentide loetelu avaldatakse mõistliku aja jooksul enne eksami toimumist Kutse Andja ja Kutseõppeasutuse kodulehtedel

Täpsem info Eesti Aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin tel 5259744, aiandusliit@aiandusliit.ee


Info Kutsekojalt mitte eesti keelsete kutsetunnistuste väljastamise kohta:

Inglise keelseid (või ükskõik millises võõrkeeles) kutsetunnistusi ei väljastata. Soovi korral võib kutsetunnistuse saanu lasta kutsetunnistuse vandetõlgil või notaril tõlkida ja ühtlasi kinnitada. Vandetõlkide ja notarite kontaktanded leiab justiitsministeeriumi koduleheküljelt: http://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/notarid-ja-vandetolgid. Kui kinnitatud tõlget ei nõuta, piisab inglise keelsest kutsetunnistuse lisast: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistuselisad/list, mis selgitab, mida reeglina sellist kutsenimetust kandva tunnistuse omanik teab, suudab ja oskab.


Taimenimekirjad

EAL KK otsus 09.01.2015 taimenimekirjade ja ME eksami juhise kinnitamine.pdf

TAIMENIMEKIRJAD A, ME 3.tase KK otsus 090115-1.pdf

TAIMENIMEKIRJAD A,ME 4.tase KK otsus 090115-1.pdf

//media.voog.com/0000/0027/0693/files/Lisa%201%20Taimmaterjali%20nimekiri_florist.pdf

TAIMENIMEKIRJAD meisterflorist, tase 5, KK otsus 090115-1.pdf


Kutseeksamite toimumisajad 2018 aastal( uuendamisel)

Räpina Aianduskool Aednik, Florist juuni?

Hiiumaa Ametikool Florist 14.06.2018, Nooremaednik 17.08.2018

Kopli Ametikool