Esileht > Uudised

Aednik, tase 4 ja Florist, tase 4 kutseeksam töömaailma esindajale

13.06.2017

Eesti Aiandusliit kuulutab välja kutse andmise Aednik, tase 4 ja Florist, tase 4 kutse taotlemiseks töömaailma esindajatele 

Avalduse ja lisadokumentide esitamise aeg on kuni 25.06.2017

Kompetentside hindamine toimub 27-28.06. 2017 Räpina Aianduskoolis,  hindajateks koolis toimuva kutseeksami hindamiskomisjoni liikmed.

Dokumentide vormid ja juhised täitmiseks leiate Eesti Aiandusliidu kodulehel rubriigist Tegevusvaldkonnad - Kutse Andmine

Avalduse vorm  Aedniku ja floristi kutsete KA kord 25.01.2017.pdf

Eneseanaüüsi vorm Hindamisstandard Aednik tase 4.pdf

Hindamisstandard Florist tase 4.pdf

Avaldused ja muud lisadokumendid kutse taotlejatel palun saata ainult elektrooniliselt aadressil aiandusliit@aiandusliit.ee.
Eksami korraldust puudutavatele küsimustele saab täiendavat infot e-kirja teel aadressil aiandusliit@aiandusliit.ee või telefonil 5259744, Raimond Strastin, Kutsekomisjoni esimees. Täpsema info kutse andmise korra ja kutsestandardite kohta leiate  Kutsekoja kodulehelt www.kutsekoda.ee.

 

Kutse Aednik, tase 4 ja Florist, tase 4 taotlemiseks esitatavad dokumendid töömaailma taotlejale on:

a. avaldus vastavalt Kutse Andmise korra lisale 1,

b. isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia,

c. haridust tõendava dokumendi koopia,

d. maksekorralduse koopia või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

e. kutsestandardipõhine portfoolio

i. CV

ii. kutsealase tegevuse kirjeldus (töökogemus)  

iii. kompetentsipõhine eneseanalüüs 

 

Kutseeksami tasu on 135 eurot, mis tuleb enne eksamit kanda Eesti Aiandusliidu arveldusarvele

SEB EE57 1010 0020 1893 8000

Vajadusel väljastab Eesti Aiandusliit arve ettevõttele, kes eksami sooritamise eest tasub.                             Palun arve väljastamiseks pöörduda e-kirja teel aadressil aiandusliit@aiandusliit.ee või telefonil 5259744, Raimond Strastin.

Eksami tasu eksami negatiivse tulemuse korral tagastamisele ei kuulu.

 

Kutse Florist, tase 4 kompetentsuse hindamismeetodid on aastal 2017:  

·        Erialane CV ja töökogemus (lisaks keeled, arvutioskus)

·        Fotoportfoolio hindamine (pruudikimp, leinapärg, leinakimp, spiraalkimp, seade plastvahus, ruumikujundus)

·        taim- ja abimaterjalide tundmine

www.aianduskool.ee/wp-content/uploads/2013/09/Floristika-erialasonastik.xls

http://www.aianduskool.ee/wp-content/uploads/2013/09/Lisa2_Taimenimed_florist.pdf

(tase 4 kutseeksami sooritaja peab tundma nimekirjast number 1ga tähistatud taimi eesti ja ladina keeles)

·        praktilised tööd Räpina Aianduskoolis 28.06.17  (2 tööd  vaba disainiga – spiraalkimp karkassil ja seade plastvahus paralleelsete varte asetusega)   

 Tööde ajakava:

10.30 – 12.00  seade plastvahus paralleelse varte asetusega ruumides 207,208

12-13.00  Lõuna

13.00 – 14.30 spiraalkimbu valmistamine  ruumides 101, 102, 104


Kutse Aednik, tase 4 kompetentsuse hindamismeetodid on aastal 2017:

·        Erialane CV ja töökogemus (lisaks keeled, arvutioskus)

·        Portfoolio hindamine

·        Varasema töökogemuse hindamine VÕTA meetodil

·        e-test, praktilised tööd( testi ja praktiliste tööde teostamine otsustatakse iga taotleja puhul eraldi, sellest teavitatakse taotlejat hindamiskomisjoni poolt )

Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: