Esileht > Uudised

Kutseeksamid Räpina Aianduskoolis 26-27.06.2018

04.06.2018
Aednik, tase 4 ja Meisteraednik, tase 5 töömaailma esindajale

Eesti Aiandusliit kuulutab välja kutse andmise Aednik, tase 4 ja Meisteraednik, tase 5 kutse taotlemiseks töömaailma esindajatele 

Avalduse ja lisadokumentide esitamise aeg on kuni 25.06.2018

Kompetentside hindamine toimub 26-27.06. 2018 Räpina Aianduskoolis,  hindajateks koolis toimuva kutseeksami hindamiskomisjoni liikmed.

Dokumentide vormid ja juhised täitmiseks leiate Eesti Aiandusliidu kodulehel rubriigist Tegevusvaldkonnad - Kutse Andmine

Avalduse ja eneseanalüüsi vorm Kutsekoja kodulehelt Kutse Andmise kord https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086625

Eneseanaüüsi vorm Hindamisstandard Aednik tase 4.pdf

Avaldused ja muud lisadokumendid kutse taotlejatel palun saata ainult elektrooniliselt aadressil aiandusliit@aiandusliit.ee.
Eksami korraldust puudutavatele küsimustele saab täiendavat infot e-kirja teel aadressil aiandusliit@aiandusliit.ee või telefonil 5259744, Raimond Strastin, Kutsekomisjoni esimees. Täpsema info kutse andmise korra ja kutsestandardite kohta leiate  Kutsekoja kodulehelt www.kutsekoda.ee.

 

Kutse Aednik, tase 4 ja Meisteraednik, tase 5 taotlemiseks esitatavad dokumendid töömaailma taotlejale on:

a. avaldus vastavalt Kutse Andmise korra lisale 1,

b. isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia,

c. haridust tõendava dokumendi koopia,

d. maksekorralduse koopia või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

e. kutsestandardipõhine portfoolio

i. CV

ii. kutsealase tegevuse kirjeldus (töökogemus)  

iii. kompetentsipõhine eneseanalüüs

 

Kutseeksami tasu on 135 eurot, mis tuleb enne eksamit kanda Eesti Aiandusliidu arveldusarvele

SEB EE57 1010 0020 1893 8000

Vajadusel väljastab Eesti Aiandusliit arve ettevõttele, kes eksami sooritamise eest tasub.                             Palun arve väljastamiseks pöörduda e-kirja teel aadressil aiandusliit@aiandusliit.ee või telefonil 5259744, Raimond Strastin.

Eksami tasu eksami negatiivse tulemuse korral tagastamisele ei kuulu.


Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: