Esileht > Uudised

Maastikuehituse kutseeksam Luua Metsanduskoolis 02.10.2014

04.09.2014

Kutseeksam noorem-maastikuehitaja tase 3 ja maastikuehitaja tase 4 omistamiseks Luua Metsanduskoolis

Kutseeksamile registreerumiseks on tarvis saata digitaalselt allkirjastatud avaldus, isikuttõendava dokumendi ning oma andmeid tõendavate dokumentide koopiad elektroonselt e-posti aadressile eva-kadri@luua.ee

Eksami ülesande aluseks on noorem maastikuehitaja tase 3 http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10434328 ja maastikuehitaja tase 4 http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10453471  kutsestandardid.

Maastikuehitaja tase 4 kutse taotlemisel on nõutav kutsealane koolitus ja vähemalt aastane erialane töökogemus  http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086625/dokumendid.

 Maastikuehitaja kutseeksami sooritajatel ning kutse taastõendamise eksamile tulijatel tuleb esitada järgmised dokumendid:

·         Avaldus - vabas vormis, kuhu on märgitud taotletav tase

Maastikuehitaja tase 4 taotlejad märgivad avaldusele 2 tõendatavat valitavat kompetentsi http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10453471

·         Isikut tõendava dokumendi koopia

·         CV

·         haridust tõendava dokumendi koopia

·         kutsealase koolituse läbimist tõendava dokumendi koopia

·         õiend tööandjalt jätkuva töökogemuse kohta

·         kutseeksami tasu maksmist tõendava maksekorralduse koopia

Aktsepteeritud on vaid elektroonselt esitatud dokumendid.

Kõik dokumendid edastada hiljemalt 15. septembriks 2014.

Maastikuehitaja kutseeksami tasu on 320,00 EUR-i.

Alus: Toiduainetetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 28.11.2013 otsus nr. 22

Kutseeksami sooritaja kannab kutse andmise tasu Eesti Aiandusliidu a/a SEB 10002018938000

Ühe aasta jooksul pärast kooli lõpetamist on kutseeksamil osalemine tasuta.

Eksami korraldus

Sõltuvalt ilmastikust toimub tööeksamkass ise- või välitingimustes. Eksaminand riietub ilmastikule vastavalt ja kasutab eksami ajal isikukaitsevahendeid.

Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: