Esileht > Uudised

Turbaaia õppepäev 29.mail 2014 Räpinas

15.05.2014

TURBAAIA ÕPPEPÄEV Räpina Aianduskoolis  29.mai 2014 kell 9.00 Hind 35€

Õppekeel: eesti keel
Õppekava kogumaht : 8 akadeemilist tundi

Sihtrühm ja selle kirjeldus :
aednikud, kes soovivad läbi praktilise töö õppida turbaaeda rajama.

Grupi suurus: vähemalt 8 inimest
Õppe alustamise nõuded: õppepäev toimub välitingimustes, vajalik ilmastikukindel tööriietus ja – saapad.
Õppe eesmärk:
Omandatakse turbaaia rajamise oskus läbi praktilise ülesande.
Õpiväljundid :
Kursuse lõpetanu:

·      oskab plaanilt maha märkida peenra piirjooni;

·      oskab tähistada loodusesse plaanil antud kõrgusi;

·      oskab ehitada turbaaeda;

·      oskab valida turbaaeda sobilike liike

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad);
 Praktilise töö lühikirjeldus:
1. Peenraplaani mahamärkimine
2. Turbaaia piirete ehitamine
3. Turbaaias kasutatava kasvusubstraadi segamine
4. Turbaaeda sobilike liikide tundma õppimine
5. Turbaaia taimestamine


Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid :
1.Osalemine 100% ulatuses õppetöös.

Hindamine on mitteeristav: arvestatud või mittearvestatud.
Kriteeriumid:
1. Mahamärkimise täpsus
2. Ehitamise korrektsus
3. Tööohutusnõuetest kinni pidamine


Tunnistuse kursuse eduka läbimise kohta saab kõik hinnatavad aspektid tulemusele- ARVESTATUD sooritanu. Teistel juhtudel väljastatakse tõend kursusel osalemise kohta.

Kursuse viib läbi:
Reti Randoja-Muts,
Räpina Aianduskooli kutseõpetaja,

Registreerumine kodulehel www.aianduskool.ee/taienduskoolitus
või tel 53 461 209
Kommentaarid: 0
Email again:
Lisa kommentaar
Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: